-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัฒน์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัฒน์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 57100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1221 พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053,721,266,053,659,000

แฟกซ์ : 053721266

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัฒน์ศึกษา

-- advertisement --