-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 67100053

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 449 หมู่ที่ 10 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดซับบอนวิทยา

-- advertisement --