-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดดอนขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดดอนขวาง

รหัสโรงเรียน : 30100124

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 35 เพชรมาตุคลา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนขวาง

-- advertisement --