-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา

รหัสโรงเรียน : 60100062

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 28 หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา

-- advertisement --