-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ์

รหัสโรงเรียน : 92100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 17 ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง 92140

โทรศัพท์ : 075,281,479,075,240,800

แฟกซ์ : 075282097

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎิ์

-- advertisement --