-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

รหัสโรงเรียน : 33100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 0167 ซอยวัดพระโต ขุขันธ์ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045612801

แฟกซ์ : 045622854

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

-- advertisement --