-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

รหัสโรงเรียน : 33100026

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 233 หมู่ที่ 2 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

-- advertisement --