-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

รหัสโรงเรียน : 33100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 154 หมู่ที่ 5 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

-- advertisement --