-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวานิชวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวานิชวิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100110

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 3 เทศบาล 4 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์ : 044-461096

แฟกซ์ : 044-292339

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวานิชวิทยา

-- advertisement --