-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวารีเชียงใหม่

รหัสโรงเรียน : 50100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 59 มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053,260,293,053,285,100

แฟกซ์ : 053,260,137,053,285,200

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวารีเชียงใหม่

-- advertisement --