-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวาสุเทวี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวาสุเทวี

รหัสโรงเรียน : 10100527

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 1110 ซอยวัดไผ่เงิน จันทน์ บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2111773,02-6747095

แฟกซ์ : 02-6747096

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวาสุเทวี

-- advertisement --