-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิจิตรศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิจิตรศึกษา

รหัสโรงเรียน : 17100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 16130

โทรศัพท์ : 036-591424

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิจิตรศึกษา

-- advertisement --