-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิชาวดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิชาวดี

รหัสโรงเรียน : 60100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : น.36 ปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056255169

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิชาวดี

-- advertisement --