-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

รหัสโรงเรียน : 81100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 139/1 หมู่ที่ 4 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 012714904

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิทยาการอิสลาม

-- advertisement --