-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิทยานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิทยานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 80100098

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 401 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075,368,646,014,762,500

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิทยานุเคราะห์

-- advertisement --