โลโก้โรงเรียนวิทยาสาธิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิทยาสาธิต

รหัสโรงเรียน : 83100012

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 9-ก.พ. โกมารภัจจ์ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076226028-30

แฟกซ์ : 076226028

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิทยาสาธิต