-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิบูลย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิบูลย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 21100040

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 56 หมู่ที่ 5 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120

โทรศัพท์ : 038-611318

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิบูลย์วิทยา

-- advertisement --