-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100077

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 14/3 ซอย 1 ประชาธิปัตย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074,246,907,074,350,900

แฟกซ์ : 074246907

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา

-- advertisement --