-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน

รหัสโรงเรียน : 22100043

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 2 หมู่ที่ 8 จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039-447003-4

แฟกซ์ : 039-447034

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน

-- advertisement --