-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิศานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิศานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 57100056

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 80 หมู่ 5 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิศานุสรณ์

-- advertisement --