-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิสุทธิศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิสุทธิศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : ม.ค.-30 สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056213362

แฟกซ์ : 056212693

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิสุทธิศึกษา

-- advertisement --