-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 93100002

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 81 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074627117

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ

-- advertisement --