-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรัทธาธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรัทธาธรรม

รหัสโรงเรียน : 82100014

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 2 เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 82160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรัทธาธรรม

-- advertisement --