-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีชัยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีชัยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 56100013

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 129 หมู่ที่ 3 พะเยา-เชียงคำ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 56120

โทรศัพท์ : 054491376

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีชัยวิทยา

-- advertisement --