-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์

รหัสโรงเรียน : 74100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 961ข-ค โรงไฟฟ้า มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034412089

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์

-- advertisement --