-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

รหัสโรงเรียน : 90100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 119 เพชรเกษม คลองทราย นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : 074371744-5

แฟกซ์ : 074371744-5

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

-- advertisement --