-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 72100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 710 หมู่ที่ 2 ริมคลองชลประทาน สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130

โทรศัพท์ : 035571212

แฟกซ์ : 035571212

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีรัตน์วิทยา

-- advertisement --