-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

รหัสโรงเรียน : 11100035

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 58 ซอยเทศบาล 4 สุขุมวิท ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : 02-7027808

แฟกซ์ : 02-3821103

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

-- advertisement --