-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90100022

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 24 หมู่ที่ 2 สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190

โทรศัพท์ : 074486109

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีวิทยา

-- advertisement --