-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 96100070

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : ๒๕ หมู่ ๒ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 96210

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา

-- advertisement --