-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีสุวิช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีสุวิช

รหัสโรงเรียน : 20100049

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 78 หมู่ที่ 5 ซอย ปตท. สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150

โทรศัพท์ : 038241473

แฟกซ์ : 038241476

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีสุวิช

-- advertisement --