-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีอุดมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีอุดมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 17100016

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 1 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 086-1338760

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีอุดมวิทยา

-- advertisement --