-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีเทพบาล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีเทพบาล

รหัสโรงเรียน : 36100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 17 โกสีย์ บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044851398

แฟกซ์ : 044840696

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีเทพบาล

-- advertisement --