-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล

รหัสโรงเรียน : 16100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 60 ศรีสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 15120

โทรศัพท์ : 036-441364

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล

-- advertisement --