-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศศิมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศศิมา

รหัสโรงเรียน : 76100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 298 ซอยหมู่บ้านเทพนิมิตร ราชดำเนิน บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032411516-7

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศศิมา

-- advertisement --