-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง

รหัสโรงเรียน : 94100084

ประเภท : 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 85/22 ม.4 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง

-- advertisement --