-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศาลาฟี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาลาฟี

รหัสโรงเรียน : 94100041

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 1 น้ำดำ น้ำดำ ทุ่งยางแดง ปัตตานี 94140

โทรศัพท์ : 073489067

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาลาฟี

-- advertisement --