-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาสนอุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 90100294

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 55 หมู่ที่ 9 นาทวี นาทวี สงขลา 90160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์

-- advertisement --