โลโก้โรงเรียนศาสน์พัฒนาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาสน์พัฒนาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 90200182

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 62 หมู่ที่ 6 ปากบาง เทพา สงขลา 90150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาสน์พัฒนาวิทยา