-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศีลรวี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศีลรวี

รหัสโรงเรียน : 50100058

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 68 เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053455061

แฟกซ์ : 053455880

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศีลรวี

-- advertisement --