-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 93100015

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 141 หมู่ที่ 4 ท่านช่วย-ทุ่งนาชี คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180

โทรศัพท์ : 09-8797154,019630459

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ

-- advertisement --