-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศึกษาบัณฑิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศึกษาบัณฑิต

รหัสโรงเรียน : 12100039

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 60/17 หมู่ 7 บางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 02-4470741-2

แฟกซ์ : 02-4470741

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศึกษาบัณฑิต

-- advertisement --