โลโก้โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 10100539

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 165 หมู่ที่ 1 ซอยอ่อนนุช 1 สุขมวิท ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-7260182

แฟกซ์ : 02-7260183

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา