-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศุภประภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศุภประภา

รหัสโรงเรียน : 44100023

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 15 หมู่ 10 ซ.รุ่งเจริญ ขิงแดง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 44170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศุภประภา

-- advertisement --