-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง

รหัสโรงเรียน : 72100033

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 333 ,.17 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง

-- advertisement --