-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศุภลักษณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศุภลักษณ์

รหัสโรงเรียน : 72100004

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 3 พลายงาม ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035546968

แฟกซ์ : 035546968

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศุภลักษณ์

-- advertisement --