โลโก้โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์

รหัสโรงเรียน : 93100045

ประเภท : 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : 17 ม.12 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์