-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีวรนาถ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีวรนาถ

รหัสโรงเรียน : 10100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 23-25 ซอยเทเวศร์ 1 กรุงเกษม บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 02-2817438

แฟกซ์ : 02-2817438

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีวรนาถ

-- advertisement --