-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

รหัสโรงเรียน : 10100259

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 125 ซอย 5(ช่างนาค) สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-4372986

แฟกซ์ : 02-4397722

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา

-- advertisement --