-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 15100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 80 ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035-612422

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสนามชัยสิทธินุสรณ์

-- advertisement --